top of page

Algemene voorwaarden:

 • Deelname aan de lessen van Faasse Fit is geheel op eigen risico.

 • Faasse Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van de deelnemers.

 • Faasse Fit is niet aansprakelijk voor eventueel oplopen van blessures door het verkeerd uitvoeren van de oefeningen.

 • De deelnemer geeft van te voren bij de docent aan of er aanwezige blessures zijn waar rekening mee gehouden dient te worden.

 • Bij blessures of medische aandoening adviseert Faasse Fit om eerst een huisarts te raadplegen voordat je een les van Faasse Fit komt bijwonen.

 • Tijdens de lessen wordt er op gewezen dat geen enkele oefening pijn mag doen.

 • Om optimaal te kunnen profiteren van de lessen is het belangrijk dat er aandachtig naar de uitleg van de docent van Faasse Fit wordt geluisterd.

 • Een (persoonlijke hardloop)training dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd of verzet te worden anders wordt het lesgeld alsnog in rekening gebracht.

 • Een reeds betaalde strippenkaart wordt niet teruggenomen of terugbetaald als blijkt dat de training toch niet bevalt. Strippenkaarten kun je wel door een ander laten gebruiken.

 • Faasse Fit behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren als blijkt dat er medische gronden zijn of er vermoedens zijn dat het niet verantwoord is om aan een training van Faasse Fit deel te nemen. Reeds betaalde lesgelden worden dan teruggestort naar de betreffende deelnemer.

 • Faasse Fit behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren of weg te sturen als ze andere deelnemers tot last zijn of de trainingen moedwillig verstoren of schade in welke vorm dan ook veroorzaken in de (openbare) lesruimte.

 • Bij regen gaan de hardlooptrainingen altijd door. Bij onweer echter niet. De training wordt dan zoveel mogelijk in overleg verplaatst.

 • Bij afzegging van de training door Faasse Fit door bijvoorbeeld ziekte hoeft de deelnemer het lesgeld niet te betalen. Het lesgeld van de reeds betaalde training wordt dan teruggestort of de training wordt verzet.

 • Faasse Fit kan ten alle tijden trainingen verplaatsen of verzetten. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de deelnemer(s).

 • Een strippenkaart is 6 maanden geldig  vanaf de datum van de aanschaf.

 • Mocht de deelnemer geblesseerd raken en daardoor langere tijd niet aan trainingen kunnen deelnemen dan blijft de strippenkaart tot 6 maanden geldig  vanaf de datum van aanschaf.

 • Deelname aan de lessen van Faasse Fit betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Privacyverklaring:

 • Jouw naam, bankrekeningnummer, (e-mail)adres, telefoonnummer en geboortedatum zijn persoonlijke gegevens.

 • Faasse Fit gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deze gegevens worden niet gedeeld of verkocht aan derden.

 • Faasse Fit gebruikt jouw persoonlijke gegevens alleen om je op de hoogte te houden van de lessen van Faasse Fit via nieuwsbrief of mail. Of om je een factuur te kunnen sturen.

 • Mocht je geen nieuwsbrieven of mails van Faasse Fit meer willen ontvangen dan kun je dit aangeven per mail via info@faassefit.nl.

 • Faasse Fit verwerkt gegevens ter ondersteuning van administratieve doeleinden inzake lesgeld en voor presentielijsten.

 • Faasse Fit verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die gevoelig zijn en iets zeggen over bijvoorbeeld gezondheid, etniciteit of een strafrechtelijk verleden.

 • Foto's en video's worden alleen met toestemming van de deelnemers van Faasse Fit gemaakt.

 • Na toestemming kan beeldmateriaal gebruikt worden voor promotiedoeleinden bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube of de website van Faasse Fit of afdruk op folders en/of flyers.

Disclaimer:

 • Niets uit deze website mag zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd. Dit geldt zowel voor tekst, logo of foto's. Deze worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.

 • Faasse Fit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die vermeldt zijn in de (hyper) links. 

 • Faasse Fit behoudt zich het recht om de inhoud en de tarieven van deze website aan te passen.

bottom of page